University of Bergen, Department of Informatics

Universitetet i Bergen, Institutt for Informatikk

Forskningsgruppen PUT

PUT Research Group

Some general information on working at PUT.

Generell informasjon om å arbeide ved PUT.

UiB sin offisielle side om forskningsgruppen PUT.

UiB official web page on the PUT research group.

Fokuset til gruppa er sjølve programvara som studieobjekt. Dei noverande interessene våre inkluderer formelle aspekt ved programvare, programmeringsspråk, formelle spesifikasjonar, struktureringsmekanismar og mønster for programvare, garantiar for korrekthet, pålitelighet og tryggleik, yting og i bruk av teoretiske resultat i praksis.

The Programming Theory group (PUT) focuses on the use of formal theory in understanding programming concepts. We work, for example, on specification and programming languages, on more general software structuring mechanisms and patterns, abstractions for specific domains (GUIs). The group's activities range from theoretical studies to building of support tools to practical software development.

The Bergen Language Design Laboratory (BLDL) is the faction of PUT that focuses on Programming Languages.

Bergen Language Design Laboratory (BLDL) er den delen av PUT som konsentrerer seg om programmeringsspråk.

Fast ansatte på PUT:

Bistillinger tilknyttet PUT

Adjunct positions at PUT


Studying at PUT

Studere ved PUT

Vi kan veilede prosjekt på forskjellige nivå og størrelser:

Les mer om veiledning og våre prosjekter her.

Felles masterprogram i programutvikling

Beskrivelse av fellesgraden:
UiB sin presentasjon av fellesgraden
HVL sin presentasjon av fellesgraden

Oppgaveoversikt (noen forslag til tema for masteravhandlingen):
Oppgaver med hovedveileder på UiB
Oppgaver med hovedveileder på HVL (pdf)

Generelt om masterprogrammet:

Informasjon fra orienteringsmøtene

Emner spesielt aktuelle for studenter på fellesgraden

Høstemner

Våremner

Irregulære emner